Nøglefunktioner

FirstAED anvender moderne IT teknologi og forbinder det sundhedsfaglige personale på AMK vagtcentral med akuthjælpere, omkringstående og hjertestarterne (AED’erne) placeret i hjertestarterskabe.

FirstAED binder hjertestartere, akuthjælpere og omkringstående og alarmcentralen sammen i ét integreret og intelligent system:

 • GPS tracking af akuthjælpernes og omkringståendes nuværende position
 • GPS aktiveres kun i tilfælde af alarm og derved spares strøm på telefonerne
 • Placering af AED
 • Team organisering og roller til akuthjælpere og omkringstående
 • Kørevejledninger
 • akuthjælpere og omkringstående sagsrapportering
 • Intelligent AED management
 • Intuitiv brugergrænseflade
 • Brugervenlig administrationsinterface
 • Integration med andre it-systemer / AMK vagtcentral systemer
 • Tilgængelige på IOS, Android og Windows