Sådan fungerer systemet

FirstAED anvender moderne IT teknologi og forbinder det sundhedsfaglige personale på AMK vagtcentral med akuthjælpere, omkringstående og hjertestarterne (AED’erne) placeret i hjertestarterskabe.

Alle akuthjælpere og omkringstående på Langeland har en smartphone som er forsynet med FirstAED app’en som GPS markerer deres geografiske placering.

AMK Vagtcentral iPad

Billede 2 illustrerer hvordan AMK vagtcentral via en FirstAED iPad ved hjertestop og andre alvorlige tilstande (ambulance kørsel A) foranlediger en hurtig og nem GPS baseret aktivering af de geografisk nærmeste 9 akuthjælpere og omkringstående (lilla nåle).
Når akuthjælpernes smartphone alarmerer, kan de takke ja/nej til opgaven. Sygdomsstedet markeres med (rød nål). Opgaverne fordeles via serveren til de 3 nærmeste af akuthjælperne som har accepteret alarmen, de får på smartphonen en GPS vejvisning til henholdsvis hjertestarter (grøn nål) og/eller skadested (rød nål).

(billede 1) Viser placeringen af de anonymiserede akuthjælpere og omkringstående (lilla nåle) og de hjertestartere (grønne nåle) en tilfældig dag på Langeland

 

(Billede 2) Hjertestop – 10 – 15 sekunder efter aktivering af systemet. Foto fra iPad viser placeringen af de geografisk nærmeste 9 akuthjælpere og omkringstående (lilla nåle) som alarmeres via deres smartphone. Stedet for hjertestop markeres automatisk med en rød nål

Akuthjælpernes og omkringståendes smartphone med FirstAED app

Alarmen aktiveres med høj og markant lyd på akuthjælpernes og omkringståendes smartphone. Smartphonen viser hvor langt der er til patienten. Den frivillige akuthjælper og omkringstående kan acceptere eller takke nej til alarmen på sin smartphone. Hvis alarmen er accepteret får akuthjælpere og omkringstående de følgende oplysninger:

  • instruktioner om den rolle, de har fået tildelt
  • et overblik over situationen og placering af de andre akuthjælpere og omkringstående og den nærmeste AED
  • kørselsvejledning
  • muligheden for at kalde de andre akuthjælpere og omkringstående eller AMK Vagtcentralen via kontakt menu

Når alarmen er overstået udfylder akuthjælperne og omkringstående en rapport på deres smartphone om forløbet. Hvis akuthjælperen og omkringstående ønsker at drøfte sagen med en vejleder, har han mulighed for at bede om debriefing. SMS/e-mail sendes automatisk til vejleder, så at han kan ringe til akuthjælpere og omkringstående for debriefing.