Hvorfor FirstAED

En responstid på under 5 minutter kan øge overlevelsen fra 10% til 30%

Pludselig og uventet hjertestop uden for hospitalet (Out-of-Hospital Cardiac Arrest, OHCA) er en sundhedsmæssig udfordring, der har stor betydning for den enkelte, dennes familie og for samfundet som helhed. Alene i Danmark får omkring 3.500 danskere hvert eneste år pludselig uventet hjertestop, og kun en mindre andel overlever. Trods flere og store indsatser synes overlevelsen fortsat meget lav med en samlet international overlevelse ved udskrivelse fra hospital på lige omkring 10%. Der er således tale om et markant sundhedsproblem nationalt som internationalt
Indsatsen ved hjertestop kan kort beskrives ved hjælp af de fire led i overlevelseskæden, som alle har vist sig at være afgørende for prognosen

  • Tidlig erkendelse og alarmering
  • Tidlig hjertelungeredning (HLR)
  • Tidligt stød ved brug af hjertestarter og
  • Tidlig avanceret behandling og efterbehandling

Det er altafgørende for patientens chance for overlevelse, at hjertestoppet erkendes tidligt, og at der tidligt udføres livreddende førstehjælp, herunder hjertelungeredning og anvendelse af hjertestarter. Men i de fleste tilfælde er tiden fra erkendelse af hjertestop til ankomst af ambulancetjenesten adskillige minutter. Vidners aktive deltagelse i førstehjælp har derfor en afgørende betydning for patientens chance for overlevelse, da overlevelseschancerne, groft sagt, falder med 10% per minut uden behandling.

Dansk og international forskning siger, at en responstid på under 5 minutter i forbindelse med hjertestop uden for hospital kan øge overlevelsen fra det nuværende niveau på 10 % til 30 %.

FirstAED har siden 26. marts 2012 kørt en projekt med udkald af akuthjælpere og omkringstående til akutte situationer via smartphones med GPS, og det har vist sig at virke. Tidligere blev akuthjælpere og omkringstående kaldt ud via telefonopkald og SMS med en responstid på 8-10 minutter. Men nu er den mere end halveret til ca. 4 minutter – og det redder liv.

Lokalisering af de akuthjælpere og omkringstående som er tættest på, via GPS

FirstAED bruger den aktuelle GPS-position til alarmering af de nærmeste akuthjælpere og omkringstående. De fleste eksisterende systemer til alarmering af akuthjælpere og omkringstående til et hjertestop bruger gammeldags telefon/sms adresselister, hvor hjælpere er opført med arbejdssted og/eller bopæl. Det giver ikke altid den optimale effektivitet, hvis akuthjælpere og omkringstående er på ferie, ud til frokost osv. da akuthjælpere og omkringstående ofte er for langt væk til at hjælpe. Skal den næste frivillige på listen kontaktes, betyder det mistede værdifulde sekunder eller endda minutter.

FirstAED sender automatisk en besked ud til de ni akuthjælpere og omkringstående, som her og nu befinder sig tættest på ulykken. Så snart de tre første med et enkelt tryk på mobilen har tilkendegivet, at de er klar til at rykke ud, og systemet har analyseret deres aktuelle position ift. ulykkesstedet, får de hver en opgave. Hvert hjertestop kræver altså øjeblikkelig hjælp fra tre akuthjælpere og omkringstående, men for at være på den sikre side bliver ni kontaktet. Det nytter jo ikke, hvis man tilfældigvis er på indkøb tyve kilometer væk eller på ferie den dag, hvor der er brug for én. Derfor skal der være plads til, at nogle trykker nej, når alarmen lyder på deres mobil.

Teamarbejde for optimal effektivitet

Hjertestartere gavner kun, hvis man ved, hvor de er og hvis man ved hvordan man bruger dem. I stedet for at stole på at en eller flere trænede akuthjælpere tilfældigvis er til stede i tilfælde af en hjertestop, alarmerer FirstAED akuthjælperne systematisk og organiserer dem til et hold med klare roller og instrukser, og dermed reducere responstiden yderligere.

Systemet er bygget sådan op, at hver akuthjælper og omkringstående får tildelt en rolle afhængig af deres aktuelle position: Den første yder basal genoplivning, den næste medbringer nærmeste hjertestarter, mens den tredje akuthjælper ligeledes yder basal genoplivning og i særlige situationer tager kontakt til sundhedsfagligt personale på AMK vagtcentralen ved at ringe 1-1-2. At akuthjælpere og omkringstående får roller gør, at alle er klar over, hvad de skal gøre – og det sparer værdifuld tid.

Abonner på vores nyhedsbrev