Smartphone skal redde Langeland-liv

Når en 1-1-2 alarm lyder på Langeland, går der samtidig besked til et korps af akuthjælpere og omkringstående. Ca. 170 frivillige førstehjælpsuddannede er nu på vagt døgnet rundt for at hjælpe med hjertestartere og førstehjælp.

Det var i 2011 at de grundlæggende ideer til et ambitiøst hjertestarterprojekt blev skabt på Langeland. Befolkningen havde forstået problemet med meget lang ambulance responstider (gennemsnitligt 12 minutter), etablering af nyt Odense Universitetshospital med fælles akut modtagelse for hele Fyn, og lukning af akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus.

Befolkningen på Langeland etablerede Langelands Hjertestarterforening (LHF) og samlede midler ind til indkøb og drift af 95 hjertestartere (AED’ere) og hjertestarterskabe fordelt over hele Langeland. LHF kontaktede i 2009 Kardiologisk afdeling B Odense Universitetshospital med ønsket om at indlede et samarbejde. Konceptet på Langeland var prisværdigt og samarbejdet blev etableret. Alle hjertestartere er tilgængelige døgnet rundt. Over 200 beboere (heraf 25 sygeplejersker og 2 læger) fordelt over hele øen er akuthjælpere, og folk uden sundhedsfaglig uddannelse har gennemgået et 12 timers førstehjælpskursus inklusiv hjertelungeredning (HLR) og brug af hjertestarter.

Forskellige udkaldsordninger med telefonopkald kombineret med visitkort/plancher med naboernes tlf. numre, lokale akuthjælpere registreret på »Hjertestarter.dk« viste sig hurtigt ikke at være tilstrækkeligt.

Ofte var akuthjælperen væk fra hjemmeadressen, og hvis de nåede frem med responstider på 8-10 minutter, var de ofte alene om den basale førstehjælp og hjertelungeredning. 

Med en målsætning om at få akuthjælperne og hjertestarterne frem på under 5 minutter ved hjertestop har projektgruppen udviklet app’en FirstAED og har siden 26. marts 2012 kørt en projekt med udkald af akuthjælpere og omkringstående til akutte tilfælde via smartphones med GPS, og det har vist sig at virke. Tidligere når akuthjælpere og omkringstående blev kaldt ud via telefonopkald og SMS var responstiden 8-10 minutter, men nu er den mere end halveret til ca. 4 minutter – og det redder liv. Evalueringen er gennemført på basis af i alt 600 udkald fordelt over ca. 24 måneder, og den viser, at akuthjælpere og omkringstående kommer frem før ambulancen i 95% af sagerne med en mediantid på ca. 4 minutter, og dermed gør de en afgørende forskel ved f.eks. hjertestop, hvor tiden er afgørende. Overlevelseschancerne ved hjertestop falder med 10% per minut der går uden førstehjælp, men ydes der førstehjælp hurtigt, falder chancen for at overleve kun med 3-4% per minut, og dermed øges muligheden for at bruge en hjertestarter, og dermed overleve et hjertestop.

Systemet som anvendes skal udelukkende aktiveres af AMK vagtcentral ved indtastning af adresse, hvorefter det kører helt automatisk, og ikke kræver ressourcer, så personalet kan fokusere på at hjælpe den pårørende eller den person som har fundet patienten. Samtidig giver det vagtcentralen mulighed for konstant at overvåge akuthjælpere og omkringståendes aktuelle geografiske placering, og koordinere dem med ambulancer og det øvrige præhospitale beredskab.

Ordningen på Langeland, hvor akuthjælpere og omkringstående rykker ud, er etableret i samarbejde med Region Syddanmark, Langelands Kommune, Langelands Hjertestarterforening og Hjertemedicinsk afd. B på OUH.

Abonner på vores nyhedsbrev