SE VIDEOFå et tilbud

FirstAED – et system til at få førstehjælp/hjertestartere hurtigt frem

FirstAED er et intelligent system, som integreres med AMK’s CAD-system og automatisk tilkalder frivillige akuthjælpere, førstehjælpere og HLR uddannede lægfolk i tilfælde af hjertestop. Det kan bruges af myndighederne og alarmcentraler til at styre både professionelt personale, som ikke er i tjeneste, frivillige førstehjælpere og HLR uddannede lægfolk, som kan gøre en forskel i en række forskellige nødsituationer.

Med FirstAED kan du redde liv og øge sikkerheden i dit samfund.

Swipe for at se, hvordan det virker!

Hjertestop kan ske for alle, hvor som helst, og når som helst.

Ambulancens responstider er sjældent under 5 minutter, så chancerne for overlevelse er lave.

FirstAED aktiveres automatisk samtidig med ambulancerne, uden at disponenten skal gøre noget. De ni nærmeste frivillige akuthjælpere findes, og der sendes alarm til dem.

De nærmeste tre frivillige, der accepterer 
alarmen modtager instruktioner om den rolle, de er blevet tildelt, placeringen af nærmeste AED, og et overblik over placeringen af 
de andre førstehjælpere og deres kontaktoplysninger.

Efter alarmen er afsluttet, bliver de frivillige hjælpere bedt om at udfylde en sagsrapport på smartphone.

FirstAED har været i real- time drift siden 2012, og responstider til hjertestop er blevet reduceret til halvdelen. Mange flere overlever, og du kan opnå det samme i din region.

Hjertestop kan ske for alle, hvor som helst, og når som helst.

Ambulancens responstider er sjældent under 5

minutter, så chancerne for overlevelse er lave.

FirstAED aktiveres automatisk samtidig med ambulancerne, 

uden at disponenten skal gøre noget. De ni nærmeste frivillige akuthjælpere findes,

og der sendes alarm til dem.

De nærmeste tre frivillige, der accepterer 
alarmen modtager instruktioner om den rolle,
de er blevet tildelt, placeringen af nærmeste AED, og et overblik over placeringen
af
 de andre førstehjælpere og deres kontaktoplysninger.

Efter alarmen er afsluttet, bliver de frivillige hjælpere
bedt om at udfylde en sagsrapport på smartphone.

FirstAED har været i real- time drift siden 2012, og responstider til hjertestop er
blevet reduceret til halvdelen. Mange flere overlever, og du kan opnå det samme
i din region.

Evaluering Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv (DRL) er blevet til i et samarbejde mellem Region Sjælland, Region Syddanmark, FirstAED, Østifterne og Dansk Folkehjælp. Efter en testperiode i udvalgte områder blev projektet med forsinkelse lanceret medio 2018, så det dækkede hele Region Sjælland og Region Syddanmark. Projektet var planlagt til at vare 20 måneder og er derfor ved at nå sin afslutning, hvorfor nærværende evalueringsrapport er blevet udarbejdet til præsentation for de respektive regions-råd. Til trods for det meget fine resultat valgte Region Syddanmark og Region Sjælland at lukke DRL den 1. maj 2020. 

NYHEDER

Et præhospital studie i et landdistrikt

Virkningerne af et mobilt GPS-sporingssystem ved aktivering af frivillige første respondenter for at bringe en automatiseret ekstern defibrillator til kritisk syge patienter.

 

 

ISO 27001

ISO 27001

FirstAED er blevet ISO certificeret. Det har været en lang og lærerig proces, som vi nu glæder os til at leve op til i en hektisk og spændende hverdag – ISO certifikat

 

 

 

Frivillige første respondere redder liv

Danmark Redder Liv er hele Danmarks projekt for at øge overlevelsen efter hjertestop. Projektet kombinerer uddannelse og kvalitetssikring med alarmering på smartphone til hjertestop i både land og by. Projektet lukkede trods meget fin evaluering den 1. maj 2020.

Læs mere

FÅ SYSTEMET

ENGAGERER BORGERNE

RED FLERE LIV

 

FirstAED er det perfekte supplement til de eksisterende beredskabssystemer. Ansøgningen er baseret på praktisk erfaring fra Langeland AED Association projektet kombineret med den innovative og avancerede smartphone teknologi.
Systemet sikrer hurtigere responstid og høj kvalitet i livreddende operationer.

Baggrundsbillede

Abonner på vores nyhedsbrev