2023

Udgivelse i BMC Emergency Medicine PDF 

Udgivelse i Resusitation Plus PDF

2021

Association of GPS-Based Logging and Manual Confirmation of the First Responders’ Arrival Time in a Smartphone Alerting System: An Observational Study: PDF

Artikel fra Medicine – 9. juli 2021:  PDF

Tillykke til Laura Sarkisian Jangaard med den fine PhD: PDF

2020

Forskningsartikel i Resuscitation af Laura Sarkisian  PDF

2019

Sidste nye forskning i 2019 : PDF

2018

2018 Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital – Forskningsprojekt med FirstAED PDF

2017

2017 Prof. Dr. Michael Müller et al., Smartphonebasierte Alarmierung von Ersthelfern bei der Reanimation PDF

2017 ACCA Masterclass, London, Acute Cardiovascular Care Association PDF

2016

 2016 ESC Rom PDF

2016 Dagens Medicin skrev “Dansk succes med lokale akuthjælpere præsenteret i Rom“  PDF

2016 International Journal of Networking and Virtual Organizations Vol. 16 No. 1, 20160 PDF

2015

2015 ERC Prag PDF

2015 ESC London PDF

2015 Åbent hus på SDU PDF

2015 Out of Hospital Cardiac Arrest Symposium Edinburgh PDF

2014

2014 Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation & Emergency Medicine PDF

2014 Danish Emergency Medical Congress PDF

2014 5th International Conference on Well-being in the Information Society
Safe and Secure Cities PDF

2014 ESC Barcelona Abstract and Presentation

2014 Europæisk Råd for Genoplivning – Resuscitation Årskongres 2014 Abstract and Poster

2014 Evaluering af Præhospital Akuthjælperordning på Langeland PDF

2014 Kardiologisk Forum Temaudgivelse om Hjertestop Udenfor Hospital PDF

2013

2013 Danish Technological Institute: Analysis of the societal economic impact of scaling the FirstAED project to cover all of Denmark PDF

2013 Hjertenyt udgivet af Hjerteforeningen PDF

2013 European Resuscitation Council – Resuscitation Congress 2013 Abstract and Poster

2011

2011 Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation & Emergency Medicine PDF

2011 Danish Emergency Medicine Congress PDF